Demo
corner left-topcorner right-top
Bygdøy Allè 10
Eksklusive leiligheter for utleie
corner left-bottomcorner right-bottom
  • Home
  • Om gården og miljøet

Om gården og miljøet

Oppført i 1898, tegnet av Carl Anian Aaman (1866-1946)
Arkitekten Carl Aaman var opprinnelig fra Stockholm, og etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1889, der han samme år mottok tredje premie i konkurransen om utformingen av Eldorado Concert- og Varietélokale (vunnet av Henrik Nissen, utført av Harald Olsen 1891). Aamans oppdrag bestod for det meste av leiegårder. Han var svært aktiv innen byggeboomen i Kristiania på 1890-tallet.
Aamans arbeider fra 1890-tallet omfatter stort sett tradisjonelle leiegårder, både som arbeiderboliger og mer fasjonable varianter. Fra 1893 tegnet han en rekke leiegårder på Skillebekk. Blant hans øvrige bygårder kan nevner den enkle Uranienborg terrasse 10 (1892), holdt i nyrenessanse, og de flotte søyleprydede gården i Bygdøy Allé 10 (1898) og Ullevålsveien 37 (1897).
På 1890-tallet tegnet også Aaman mindre, frittliggende leiegårder, såkalte leievillaer, både i tre og i mur. Aaman tegnet også slike etter 1900, for eksempel Villa Nova (Solveien 97, 1904, sveitserstil), men produserte også da flest leiegårder.
Ved siden av sin arkitektpraksis var Carl Aaman svært dyktig i kunstløp på skøyter.
Gammel prakt
Bygdøy Allé er oppkalt etter halvøya Bygdøy. Navnet Bygdøy betyr bebygd øy, og skriver seg fra den gang Bygdøy var omgitt av vann på alle kanter.

I 1890 ga bystyret den første bevilgningen til å opparbeide Bygdøy Allé. Byens vestkant var preget av empirebygninger og sveitservillaer omgitt av store hager med frukttrær og popler. Da alléen ble anlagt, tok man hensyn til strøkets godt situerte beboere, og den ble fra første stund en praktgate med en smal ridebane på søndre side.
Ridestien ble fjernet igjen i begynnelsen av 1930-årene, da kjørebanen ble utvidet til 22 meters bredde.
Der Hydros høybygg nå står, lå i sin tid Mogens Thorsens og Hustrus Stiftelse, en aldersbolig for enker og ugifte kvinner av «dannede» familier. En pappa, som satt i styret, meldte inn sin datter fra fødselen. I tilfelle datteren ikke ble gift, ville hun da slippe å gå som tjenestepike hos en familie. Faren satset ikke på utdannelse for jenter.

corner left-topcorner right-top
Sov godt ;-)
corner left-bottomcorner right-bottom

BA10 • Bygdøy Allé 10, 0262 Oslo
Telefon: +47 900 28 029
   Web design GF . Grafisk